Dina mål

Vad du vill med din skog är grunden för hur den ska skötas. Ekonomisk avkastning, naturvård, viltproduktion, tradition eller känslomässiga band – vilka värden är viktiga för dig?

Plan

Vi bestämmer tillsammans en strategi för din skog. Dina mål, din budget och skogens behov avgör hur den kommer att se ut. Arbetet landar ofta i en skogsbruksplan som talar om vilka skogstjänster som bör utföras och när.

Skogstjänster

Vi leder och utför arbetet som vårdar din skog. Du får hjälp med markberedning, planering, röjning, gallring, avverkning. Vi hanterar svåra träd, bestämmer rågångar eller det som behövs för din skogs värden ska få växa.

Har du en fråga om skog?

Tveka inte att höra av dig. Vi diskuterar gärna allt som har med skog att göra.